• Startsida

Vi har kunskap, system och verktyg!Att arbeta med arbetsmiljö och brandskydd i företaget är nödvändigt. Men det kan vara svårt att komma igång. Det gäller att hitta rätt struktur som gör att det smälter in som en naturlig del i det dagliga arbetet och som gör det lätt att följa upp de olika delarna.

Välj vår helhetslösning!

Med lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete och brandskydd i många olika branscher, har vi byggt upp en kunskapsbas som kommer Er till del genom vårt system.

Fler och fler företagare upptäcker smidigheten med att låta oss ta hand om helheten gällande dessa frågor. Det är tryggt att veta att systemen bygger på senaste lagar och regler inom varje del. Genom vårt serviceavtal är Ni alltid uppdaterade och får personlig hjälp när helst det behövs.

Vi gör regelbundna besök på företaget för kontroller och skyddsronder. Uppföljning sker varje år för att stämma av systemet.


Ta kontakt med oss för en kostnadsfri genomgång av vad som behöver göras och hur vi kan hjälpa till med Ert företag.

Vi jobbar med...

 • SAM-dokumentation
 • SBA-dokumentation
 • Rådgivning
 • Utbildning arbetsmiljö
 • Utbildning skyddsombud
 • Utbildning ergonomi
 • Personalinformation

            Godkänd         
   Utbildningsanordnare