• Om företaget

 Vår önskan är att på ett så bra sätt som möjligt ge företagare och ansvariga, verktyg och kunskap gällande företagets arbetsmiljö och brandskydd samt utbildningsbehov.  Vi har en bred och lång erfarenhet från många branscher, som tex. åkerinäring, verkstad, dagligvaruhandel, bygg, lager, bemanning, flyg samt tillverkning.

Detta ger en bra plattform för oss att kunna sätta oss in i olika företags specifika situation och kunna leverera lösningar och framkomliga vägar.

Vi är en resurs som man på ett enkelt sätt kan använda till vardags. De företag som använder vårt serviceavtal får möjlighet att kontinuerligt dra nytta av vårt kunnande, och vi tar hand om det mesta när det gäller att underhålla och följa upp arbetsmiljöarbetet. Vi besöker Er enligt det schema vi kommer överens om för att göra skyddsronder, riskbedömnngar och/eller informera personal.

Vi är säkra på att vårt helhetssystem är rätt lösning för Ert företag när det gäller arbetsmiljö och brandskydd! Kontakta oss idag för ett förslag till upplägg!